Felaket Durumu Yönetimi

Bir Bilgi Teknolojisi hizmet sağlayıcısının verdiği en önemli hizmet, müşterilerini güvende tutmaktır. Süer Bilişim, danışmanlık verdiği firmalarda iş sürekliliği,felaket kurtarma ve yedekleme çözümleri ile kurumların gerçekleştirdiği operasyonlarını felaket anlarında, kritik iş fonksiyonlarının devamını sağlamak amacıyla da çalışmaktadır.

Disaster Recovery çözümleri, iş sürekliliğinin bir parçasıdır. Oluşabilecek felaket durumları, siber saldırılardan ekipman arızalarına ve doğal afetlere kadar organizasyondaki sistemi risk altına sokan herhangi bir şey olabilir. Felaket kurtarma planı ile hedef, bir işletmenin mümkün olduğu kadar normal çalışmaya devam etmesini sağlamaktır. Felaket kurtarma süreci planlama ve test etmeyi içerir ve işlemleri geri yüklemek için ayrı bir fiziksel yapı içerebilir.

Felaket kurtarma çözümleri ile kritik BT sistemleri için felaketin mümkün olan en sorunsuz ve en az kayıpla atlatılmasının yanı sıra, en kısa sürede yeniden çalışmaya devam edilmesi hedeflenir. Felaket kurtarma projelerinde bilişim sistemleri, uçtan uca ele alınarak analiz edilmeli ve firmanın iyileştirmesi gereken noktalara dair öneriler getirilmelidir. Bu bağlamda her konuda uzmanlık sahibi olan bir servis sağlayıcı ile çalışmak büyük önem taşır.

Yedekleme (Backup)

Firma lokasyonunda ya da Felaket Kurtarma Merkezi bünyesinde konumlandırılan uygulama sunucuların üzerindeki veri ve dataların depolanması için bu sunucuların arkasına bir adet harici depolama ünitesi konumlandırılır. Bu sayede uygulama sunucuların üzerinde çalışan tüm uygulamaların veritabanları depolama ünitesi üzerinde sağlıklı bir şekilde tutulacaktır. Böylece sunucuların herhangi birinin herhangi bir nedenle arızalanması durumunda veriler zarar görmeden depolama ünitesi üzerinde kalacak ve istenildiği anda ulaşılacaktır. Harici depolama ünitesinin Raid özelliği sayesinde veriler depolama ünitesi üzerinde birden fazla disk üzerinde aynı anda tutulacak ve bu sayede verilerin güvenliği daha yüksek seviyede sağlanmış olacaktır.