RFID Demirbaş ve Kişi Lokasyon Takip Çözümleri

Süer Bilişim’in iş zekâsı çözümleri arasında yer alan RFID Demirbaş Takip Sistemi, işletmelerin faaliyet alanlarına, çalışma biçimlerine ve kullandıkları demirbaşların niteliğine göre farklı biçimlerde uygulanabiliyor. İşletmeler, Demirbaş Takip Sistemi sayesinde, sahip oldukları tüm demirbaşların eksiksiz biçimde, tanımlandıkları konumda bulunup bulunmadığını düzenli olarak takip edebiliyor.

Demirbaşların Konum ve Zimmet Takibi

Demirbaşlar bulundukları konum bazında ayrı ayrı takip edilebiliyor. Her bir konuma ilişkilendirilmiş demirbaşlar ayrı ayrı sayılarak eksik ya da yeri değişmiş demirbaşın tespiti saniyeler içinde yapılabiliyor. RFID teknojisi sayesinde, görünmeyen noktalardaki etiketler bile yüksek performans ile algılanabiliyor. RFID çözümü ile şirketler, ofisten çıkarılması veya ofis içinde yer değiştirilmesi istenmeyen tüm demirbaşları kolayca işaretleyebiliyor ve bu eşyaların tüm hareketlerinden anlık olarak haberdar olabiliyor. Örneğin RFID etiketiyle işaretlenen ve sistemde belirli bir ofis alanında kalması tanımlanan bir bilgisayar, belirlenen konumun dışına çıkarıldığında ilgili yöneticiye bu konuda uyarı gidiyor.

Kişilere daimi ya da geçici olarak zimmetlenen demirbaşların zimmet takipleri de kolayca yapılabiliyor. Sürekli kullanım için zimmetlenen bilgisayar gibi ekipmanların bilgileri ve garanti süreleri gibi detayları raporlanabiliyor. Görev gereği geçici olarak zimmetlenen alet ve ekipmanların bilgileri de ayrıca takip edilebiliyor. Belirlenen kullanım süresi sonunda iade edilmeyen demirbaşlar da raporlanabiliyor.

Kamera ve Geçiş Kontrol Sistemleriyle Entegrasyon

Süer Bilişim tarafından firmalara özel projelendirilen RFID okuyucu ve antenlerin, işletmenin istediği bölümdeki kapı veya pencerelere yerleştirilmesiyle bir güvenlik alanı oluşturuluyor. Bu sayede demirbaşların yer değiştirmesi durumunda çıkışları izlenebiliyor.

RFID Demirbaş Takip Sistemi, işletmelerdeki güvenlik çözümleriyle birleştirilerek entegre bir çözüm halinde de sunulabiliyor. Kamera sistemleri ile entegrasyon sayesinde yer değiştiren demirbaşın takibi, güvenlik kameralarının tespit ettiği görüntülerle sistem yöneticisine aktarılıyor. Geçiş kontrol sistemleri ile entegrasyon yapıldığında, demirbaşın kimin tarafından geçirildiği bilgisi de rapora ekleniyor.